Objednávanie pacientov

E-mailová požiadavka na objednanie: pancardia@pancardia.net

Mobilové číslo: 00421(0)905 586 742

Prosíme uviesť:

 1. Meno pacienta

 2. Druh vyšetrenia

   • predoperačné vyšetrenie s dátumom plánovaného operačného výkonu v celkovej anestézii

   • prvé vyšetrenie detského pacienta od novorodeneckého veku po ukončený 19. rok

   • opakované vyšetrenie u nás evidovaného pacienta

 3. Rodné číslo

 4. Poisťovňa

 5. Kontaktné číslo mobilu alebo e-mail

 6. Prvé vyšetrenie: výmenný poukaz od obvodného lekára