Kontakt

Pancardia, s.r.o., Antolská 4, 851 07 Bratislava, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I

IČO 36202231

DIČ 2021546153

Adresa ambulancie: Antolská 4, 851 07 Bratislava V

Mobil: +421(0)905 586 742

Email: pancardia@pancardia.net

Naše zariadenie v Bratislave nájdete za Fakultnou nemocnicou na Antolskej ulici na úrovni jej záhrady v polyfunkčnej budove bielo- žltej farby. Vchod do ambulancie je vedľa vchodu do predajne zdravotníckych potrieb Reha-CARE. Ambulancia je umiestená na 1. poschodí, označená je šípkami.