DETSKá KARDIOLOGICKá AMBULANCIA

Pancardia, s.r.o.

MUDr. Anna Pirčová

Detská kardiologická ambulancia


Kontakt:

pancardia@pancardia.net

0905/586 742

Adresa: Antolská 4, 851 07 Bratislava


Zmluvní partneri:

27-Union, 25- VšZP, 24-Dôvera


Oznam: Kardiologická ambulancia dočasne nevyšetruje dospelých pacientov z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti kardiológa pre dospelých.