E-mailová požiadavka na objednanie: pancardia@pancardia.net
 
Mobilové číslo: 00421(0)905 586 742
 
Prosíme uviesť:
  1. Meno pacienta
  2. Druh vyšetrenia (predoperačné vyšetrenie s dátumom plánovaného operačného výkonu v celkovej anestézii/ prvé vyšetrenie detského pacienta od novorodeneckého veku po ukončený 19. rok/ opakované vyšetrenie u nás evidovaného pacienta) 
  3. Vek pacienta
  4. Rodné číslo
  5. Poisťovňa
  6. Kontaktné číslo alebo e-mail